Welke gegevens bekijken medisch dossier?

Je kunt de gegevens over jouw gezondheid altijd terugvinden in je medisch dossier. Dat kan bijvoorbeeld via Spreekuur.nl, waar alles in een duidelijk overzicht staat. Lees hieronder welke gegevens precies in je medisch dossier staan. 

Jouw gezondheidsgegevens

Je kunt via Spreekuur.nl de volgende onderdelen van jouw medisch dossier bekijken:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Gegevens over jouw huisarts en huisartspraktijk
  • Jouw medicijnen en allergieën
  • Wanneer je bij de huisarts bent geweest en waarom
  • De medische of geestelijke klachten die de huisarts heeft opgeslagen
  • Metingen zoals bloeddruk en uitslagen
  • Correspondentie

Digitale kopie aanvragen

Je kunt online niet jouw hele medische dossier van de huisarts bekijken. Er staat heel veel informatie in je dossier. Hierdoor kun je het overzicht kwijtraken. Huisartsen en patiënten (Patiëntenfederatie Nederland) hebben daarom samen afspraken gemaakt over wat je zelf online kunt bekijken. Sommige zaken kun je online dus niet terugvinden. 

Je hebt natuurlijk het recht om ál je medische gegevens te bekijken. Dat kan ook. Daarvoor moet je een digitale kopie vragen aan je huisarts. Of je bekijkt het dossier samen met de huisarts op papier.

Laatste nieuws

Regio-organisatie en Topicus werken samen aan toekomstbestendige huisartsenzorg in Drenthe

Laatste nieuws

Regio-organisatie en Topicus werken samen aan toekomstbestendige huisartsenzorg in Drenthe

Huisartsenzorg Drenthe (HZD) en Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) fuseerden bestuurlijk in 2020. De uitwerking ervan krijgt inmiddels op een mooie manier vorm, mede door een strategische samenwerking van de regio-organisatie met Topicus.

Lees dit nieuwsbericht hier