Wie kan mijn medisch dossier bekijken?

Jouw medisch dossier staat altijd op een veilige plek. Niet iedereen mag de informatie over jouw gezondheid bekijken. Wie mag dat wel? En hoe geef je toestemming aan mensen om in je medisch dossier te kijken?

Informatie voor huisartsen

Jouw huisarts en betrokken zorgverleners bij jouw zorg mogen je medisch dossier bekijken. Soms wil hij extra informatie over iets dat hij leest. Daar kan hij dan bij een andere zorgverlener om vragen. Soms is hij verplicht uw gegevens met anderen te delen en is uw toestemming niet nodig. 

Delen met anderen

Jouw huisarts mag gegevens uit je dossier delen als je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. de huisarts deelt je medische gegevens alleen als dat voor jouw behandeling nodig is.

Laatste nieuws

Regio-organisatie en Topicus werken samen aan toekomstbestendige huisartsenzorg in Drenthe

Laatste nieuws

Regio-organisatie en Topicus werken samen aan toekomstbestendige huisartsenzorg in Drenthe

Huisartsenzorg Drenthe (HZD) en Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) fuseerden bestuurlijk in 2020. De uitwerking ervan krijgt inmiddels op een mooie manier vorm, mede door een strategische samenwerking van de regio-organisatie met Topicus.

Lees dit nieuwsbericht hier