Wat je moet weten over Spreekuur.nl Samen:

 • Met Spreekuur.nl Samen kun je makkelijk contact leggen met anderen die jou kunnen helpen met je hulp- en of zorgvraag, of dit nu mensen je naaste omgeving zijn, zorgprofessionals of professionals in het sociaal domein.
 • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen en waarom we dit doen.
 • We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kan ons daarom altijd laten weten wanneer je niet langer wil dat we jouw gegevens verwerken.
 • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Nederlandse wet.
 • Spreekuur.nl Samen wordt aangeboden door stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam en is ontwikkeld door Topicus Healthcare B.V. Topicus zorgt ook voor het beheer en het onderhoud van deze app.
 • Wilt u weten hoe stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam uw gegevens gebruikt? Dan verwijzen wij u door naar stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam https://oktamsterdam.nl/over-ons/privacy/
 • Topicus Healthcare B.V. zet geen gegevens door naar andere organisaties. Wel maken we gebruik van subverwerkers om de dienstverwerking mogelijk te maken, te weten Amazon AWS Luxemburg en Cloudflare.

Welke gegevens worden er verwerkt? 

 • Spreekuur Samen vraagt je om je e-mailadres en telefoonnummer. Dit gebruiken we om je te voorzien van een beveiligd account en om je meldingen te versturen van nieuwe klaarstaande berichten of acties in Spreekuur.nl Samen.
 • Je achternaam- en voornaam, zodat zorgverleners, hulpverleners en andere spreekuurgebruikers weten hoe ze je moeten noemen.
 • Welke browser je gebruikt en op wat voor apparaat je Spreekuur bezoekt, zodat wij weten wat we moeten ondersteunen.
 • Welke foutmeldingen Spreekuur.nl Samen geeft. Dit doen we om Spreekuur.nl Samen beter te maken. Deze gegevens zijn niet naar jou terug te leiden.
 • Statistieken over het totaalgebruik van Spreekuur.nl Samen (hoeveel consulten, hoelang iemand over een vragenlijst doet, hoeveel verschillende gebruikers) voor rapportage. Deze gegevens zijn niet naar jou terug te leiden.
 • Gegevens die je invult in vragenlijsten en in de chat. Deze gebruiken we om je zorg- of hulptraject te ondersteunen.

Wie kan mijn gegevens zien?

 • Jij bepaalt wie je gegevens in kunnen zien. (dit is het geval per 1 augustus 2021).
 • Gegevens die je invult in vragenlijsten of open invoervelden worden opgeslagen op een beveiligde server van Topicus Healthcare B.V. Topicus Healthcare B.V. heeft geen toegang tot de inhoud van de chat. Alleen ontvanger en verzender kunnen de inhoud van de chat zien (End-to-End-encryption). 

Waarom heeft Spreekuur.nl Samen deze nodig (grondslag)?

Als je wil weten hoe je gegevens verwerkt worden door stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam kun je dat hier https://oktamsterdam.nl/over-ons/privacy/ nalezen. Topicus Healthcare B.V is verwerker van uw gegevens onder de verantwoordelijkheid van stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens?

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Als u hiervan gebruik wil maken kunt u contact opnemen met stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. 

 • Wij verwijderen je gegevens direct zodra je hierom vraagt bij stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam of hen verzoekt je account op te heffen.
 • Als je één jaar geen gebruik hebt gemaakt van Spreekuur Samen, worden je gegevens automatisch gewist. Je ontvangt hierover altijd bericht.
 • Je persoonsgegevens blijven nog maximaal één jaar in onze back-up staan ten behoeve van onze dienstverlening.

Topicus Healthcare B.V. bewaart je gegevens alleen zo lang als er sprake is van het gebruik van Spreekuur Samen door stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam. Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam hanteert tevens eigen bewaartermijnen. Hiervoor verwijzen we naar https://oktamsterdam.nl/over-ons/privacy/

Hoe beveiligen we je gegevens?

Topicus zorgt ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en daarop worden wij ook gecontroleerd. 

Topicus neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beschermen. Topicus is ISO 27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd. Topicus is daarnaast gecertificeerd volgens NEN7510 (opslag van medische gegevens). 

De beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit:

 • Versleutelde overdracht van gegevens;
 • Versleutelde opslag van gebruikersgegevens;
 • Autorisatiematrix voor medewerkers Topicus, en beperking rechten door gebruik rechtengroepen;
 • Screening van medewerkers Topicus;
 • Geheimhoudingsplicht voor medewerkers Topicus;
 • Logging van activiteiten;

Vragen?

Op de informatiewebsite van Spreekuur.nl vind je de veelgestelde vragen over Spreekuur.nl. Als je vragen hebt over je rechten of over de hierboven beschreven verwerking van persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam. 

Spreekuur.nl Samen is een product van:

Topicus.Healthcare B.V.

Singel 25

7411HW Deventer

KVK 64768147

Voor algemene productgerelateerde vragen kunt je terecht bij: info@spreekuur.nl

Voor vragen specifiek over privacy kun je terecht bij de functionaris gegevensbescherming van stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht rondom je privacy in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Laatste nieuws

Spreekuur.nl nog makkelijker in gebruik

Laatste nieuws

Spreekuur.nl nog makkelijker in gebruik

Is het je opgevallen? Spreekuur.nl heeft een fris nieuw jasje. De website is hierdoor nog makkelijker te gebruiken. Het is nu eenvoudiger dan ooit om vragen te stellen aan je huisarts of de huisartsenpost bij jou in de buurt.

Lees dit nieuwsbericht hier