Wat je moet weten over Spreekuur.nl Samen: 

 • Met Spreekuur.nl Samen kun je gemakkelijk communiceren met zorg- en of hulpverleners die jou kunnen helpen met je zorg- en of hulpvraag. Dit kunnen zorgprofessionals, professionals in het sociaal domein of mensen uit de eigen omgeving zijn. 
 • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen en waarom we dit doen. 
 • We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kan ons daarom altijd laten weten wanneer je niet langer wil dat we jouw gegevens verwerken. 
 • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Nederlandse wet. 
 • Spreekuur.nl Samen wordt aangeboden door huisartsenposten, huisartsen en jeugdhulp-organisaties in het sociaal domein en is ontwikkeld door Topicus Healthcare B.V. Topicus zorgt ook voor het beheer en het onderhoud van deze app. 
 • Wil je weten hoe huisartsenposten, huisartsen en jeugdhulp-organisaties jouw gegevens verwerken? Dan verwijzen wij je door naar de betrokken organisatie. 
 • Topicus Healthcare B.V. zet geen gegevens door naar andere organisaties. Wel maken we gebruik van sub-verwerkers om de dienstverwerking mogelijk te maken, waaronder Amazon AWS Luxemburg en Cloudflare. 

Welke gegevens worden er verwerkt? 

 • Spreekuur.nl Samen vraagt je om je e-mailadres en telefoonnummer. Dit gebruiken we om je te voorzien van een beveiligd account en om je meldingen te versturen van nieuwe berichten of acties in Spreekuur.nl Samen. 
 • Je achternaam- en voornaam. Zodat zorgverleners, hulpverleners en andere Spreekuur.nl Samengebruikers weten hoe ze je moeten noemen. 
 • Welke browser je gebruikt en op wat voor apparaat je Spreekuur.nl Samen bezoekt, zodat wij weten wat we moeten ondersteunen. 
 • Welke foutmeldingen Spreekuur.nl Samen geeft. Dit doen we om Spreekuur.nl Samen beter te maken. Deze gegevens zijn niet naar jou terug te leiden. 
 • Statistieken over het totaalgebruik van Spreekuur.nl Samen (hoeveel consulten, hoelang iemand over een vragenlijst doet, hoeveel verschillende gebruikers) voor rapportage. Deze gegevens zijn niet naar jou terug te leiden. 
 • Gegevens die je invult in vragenlijsten en in de chat. Deze gebruiken we om je zorg- of hulptraject te ondersteunen. 

Wie kan mijn gegevens zien? 

 • Gegevens die je invult in vragenlijsten of in open invoervelden worden opgeslagen op een beveiligde server van Topicus Healthcare B.V. 

Topicus Healthcare B.V. heeft geen toegang tot de inhoud van de chat, alleen ontvanger en verzender kunnen de inhoud van de chat zien (End-to-End-encryption). 

Waarom heeft Spreekuur.nl Samen jouw gegevens nodig (grondslag)? 

 • Als je wil weten hoe jouw gegevens verwerkt worden door de huisartsenpost, huisarts of jeugdhulp-organisatie kun je dat nalezen op de website van de betrokken organisatie. 
 • Topicus Healthcare B.V is enkel verwerker van jouw gegevens onder de verantwoordelijkheid van de huisartsenpost, huisarts of jeugdhulp-organisatie. 

Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens? 

 • Onder de AVG heb je een aantal rechten. Als je hiervan gebruik wil maken kun je contact opnemen met support@spreekuur.nl. Wil je gebruik maken van jouw rechten met betrekking tot gegevens die worden opgeslagen bij de betrokken organisatie verwijzen wij je door naar de organisatie in kwestie. 
 • Neem contact op met support@spreekuur.nl om jouw Spreekuur.nl Samen account of gegevens te verwijderen. 


Hoe lang bewaren we je gegevens? 

 • Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. 
 • Wij verwijderen je gegevens direct zodra je hierom vraagt bij jouw huisartsenpost, huisarts of jeugdhulp-organisatie of wanneer je een van hen verzoekt je account op te heffen. 
 • Topicus Healthcare B.V. bewaart je gegevens alleen zo lang als er sprake is van het gebruik van Spreekuur.nl Samen door de huisartsenpost, huisarts of jeugdhulp-organisatie. De betrokken organisatie hanteert tevens een eigen bewaartermijnen. Hiervoor verwijzen we je naar de website van de betrokken organisatie. 


Hoe beveiligen we je gegevens? 

 • Topicus zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en daarop worden wij ook gecontroleerd. 
 • Topicus neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beschermen. Topicus is ISO 27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd. Topicus is daarnaast gecertificeerd volgens NEN7510 (opslag van medische gegevens). 


De beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit: 

 • Versleutelde overdracht van gegevens; 
 • Versleutelde opslag van gebruikersgegevens; 
 • Autorisatiematrix voor medewerkers Topicus, en beperking rechten door gebruik rechtengroepen; 
 • Screening van medewerkers Topicus; 
 • Geheimhoudingsplicht voor medewerkers Topicus; 
 • Logging van activiteiten; 


Vragen? 

Op de helpdesk van Spreekuur.nl vind je de veelgestelde vragen over Spreekuur.nl Samen. Als je vragen hebt over je rechten of over de hierboven beschreven verwerking van persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de betrokken huisartsenpost, huisarts of jeugdhulp-organisatie. 

Spreekuur.nl Samen is een product van: 

Topicus.Healthcare B.V. 

Singel 25 

7411HW Deventer 

KVK 64768147 

Voor algemene product gerelateerde vragen kunt je terecht bij: support@spreekuur.nl 

Voor vragen specifiek over privacy kun je terecht bij de functionaris gegevensbescherming van de betrokken huisartsenpost, huisarts of jeugdhulp-organisatie. 

Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht rondom je privacy in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Laatste nieuws

Proef met digitale huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer succesvol

Laatste nieuws

Proef met digitale huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer succesvol

De proef met de digitale huisartsenpost in de regio Nijmegen en Boxmeer blijkt succesvol. Daardoor kunnen de ruim 447.000 inwoners van regio Nijmegen en Boxmeer op vrijdagavond, zaterdag en zondag hun spoedeisende zorgvragen digitaal (chatfunctie, zo nodig ondersteund met beeld) stellen aan de huisartsen-spoedposten Nijmegen en Boxmeer. Ongeveer 3800 inwoners van regio Nijmegen/Boxmeer maakten er al gebruik van en naar tevredenheid.

Lees dit nieuwsbericht hier